AE-L (Auto Exposure Lock)

AE-L je skratka expozičnej pamäte (auto exposure lock). Táto funkcia sa aktivuje stlačením tlačidla AE-L a slúži k uloženiu/zamknutiu expozičných parametrov do pamäti fotoaparátu, vďaka čomu je možné  vyhotoviť nasledujúce snímky so zhodnou expozíciou vrátane vyváženia bielej farby. To môže byť užitočné najmä v prípadoch, kedy je potrebné nastaviť expozíciu na pozadí, meniť kompozíciu snímky alebo  jednoducho expozíciu zafixovať z dôvodu meniacich sa svetelných podmienok. Funkcia auto exposure lock, sa najčastejšie využíva pri panoramatickom a sériovom snímaní a tiež nahrávaní preto, aby na výslednom zábere nedochádzalo k nepríjemnému stmaveniu alebo  zosvetleniu či dokonca k blikaniu.