slovnik

A (AE / Auto) - program automatickej expozície

Program AE Auto Exposure je automatický režim fotoaparátu, ktorý samostatne vyhodnotí a nastaví nielen expozičný čas a clonu ale obvykle aj citlivosť ISO, spolu s vyvážením bielej . Program je vhodný nielen pre začiatočníkov ale tiež v situáciác...

Aberácia šošovky (Chromatická aberácia)

Chromatická aberácia (aj. Chromatic aberation) je rušivý jav a "farebná vada" objektívu, pri ktorej dochádza vďaka závislosti ohniskovej vzdialenosti šošovky na vlnovej dĺžke svetla ku vzniku farebného lemovania ostrých prechodov fotografie. Z pohľad...

Adobe RGB x sRGB

Adobe RGB je rovnako ako sRGB farebný priestor, teda rozsah farebnej škály a odtieňov farieb. Najpoužívanejším farebným priestorom monitorov a ďalších zobrazovacích zariadení je sRGB. Aj keď je jeho farebný rozsah výrazne menší, výroba týchto zariadení je...

AE-L (Auto Exposure Lock)

AE-L je skratka expozičnej pamäte (auto exposure lock). Táto funkcia sa aktivuje stlačením tlačidla AE-L a slúži k uloženiu/zamknutiu expozičných parametrov do pamäti fotoaparátu, vďaka čomu je možné  vyhotoviť nasledujúce snímky so zhodnou expozício...

AEB Auto-bracketing

Autobracketing je špeciálna funkcia fotoaparátu, pri ktorej zapnutý fotoaparát vyhotoví sériu niekoľkých snímok (3-5) s odlišným nastavením expozície. Zmyslom tejto funkcie/režimu, je porovnanie niekoľkých snímok s rozdielnym nastavením a následné vybrani...

AF - Autofocus (automatické zaostrovanie)

Autofocus je funkcia automatického zaostrovania, používaná u väčšiny fotoaparátov a kamier. Zjednodušene povedané, táto funkcia dokáže zanalyzovať aktuálnu scénu a upraviť postavenie šošoviek objektívu tak, aby výsledkom bola zaostrená fotografia. Funkciu...

AF Microadjustment (nastavenie ostrenia objektívu)

Aj keď je výroba zrkadloviek, respektíve ich objektívov veľmi presná, môže sa vyskytnúť prípad, kedy nie je konkrétne telo a objektív správne “synchronizované”, čo môže vyústiť do problému so správnym zaostrením, hlavne u nižších clonových čísiel (napr. p...

Akt

Akt je umelecká fotografia alebo smer vychádzajúci z maľby, ktorý zobrazuje nahé telo (akt) alebo čiastočne odhalené ľudské telo (polo akt). Akt je často zamieňaný za pornografiu. Najznámejším českým fotografom zameraným na fotografiu aktu je Jan Saudek. ...

Aliasing / Anti-Aliasing (AA filter)

Aliasing je optický jav, ku ktorému dochádza pri prevode z analógového na digitálny výstup, teda pri prevode spojenej (analógovej) informácie na nespojenú (digitálnu). Aliasing sa môže prejavovať napríklad vznikom pruhov, kostrbatých prechodov, čiar a kru...

APS-C

Advanced Photo System je označenie snímacích čipov - senzorov, používaných v digitálnych fotoaparátoch a kamerách. Veľkosti samotných čipov sa môžu líšiť podľa výrobcu a konkrétneho typu. Prakticky každý výrobca používa iný typ a veľkosť senzora, viď nas...