Beauty dish

Beauty dish (niekedy známy ako slniečko) je špeciálny typ parabolického reflektora, ktorý má priamo v tele reflektora pred samotným zábleskom umiestnenú odrazovú doštičku. Svetelný efekt dopadajúceho svetla má vlastnosti softboxu aj reflektora zároveň. Výsledkom je vyšší kontrast spolu s dynamickým rozsahom tieňov vytvárajúcich dramatický efekt.