DSLR

Anglická skratka DSLR, čiže Digital Single-Lens Reflex camera, neznamená v preklade nič iné ako digitálny jednooký zrkadlový fotoaparát. Digitálne zrkadlovky sú nástupcami analógových fotoaparátov, ktoré už nepoužívajú klasický film ale digitálny čip spolu s inteligentnou elektronikou umožňujúcou zápis dát (fotografií) na pamäťovú kartu. SLR, sa od klasických fotoaparátov typu kompakt, líši predovšetkým svojou vnútornou konštrukciou obsahujúcou preklápacie zrkadielko.