FEB

FEB alebo „Flash Exposure Bracketing“ označuje taký spôsob fotenia s bleskom, kedy stupňovaním expozície (EV) získame spravidla tri obsahovo rovnaké, avšak rozdielne exponované fotografie. Účelom FEB je získať jednu správne (alebo aspoň čo najlepšie) exponovanú fotografiu, ktorú si zo série fotografií sami vyberieme. Väčšina moderných fotoaparátov a bleskov FEB dokáže a naviac umožňuje nastavenie aj dĺžku kroku (angl. stop) medzi jednotlivými expozíciami. Často môžete nastaviť aj ich poradie (napr. nastavenie -1EV, 0EV, +1EV znamená 1. tmavšie, 2. bez zmeny, 3. svetlejšie fotografie). V praxi nastavením EV určujeme, aký veľký rozdiel medzi expozíciami bude a teda akú veľkú chybu od počiatočnej expozície (0EV) asi očakávame.