Honeycomb - voština (mriežka)

Honeycomb (voština) je názov odvozený od podobnosti so štruktúrou plástov včelieho medu. Fotografické voštiny sú totiž špeciálne filtre vyrobené z tenkých hliníkových pásikov (alebo pruhov látky), skladaných do štruktúry pripomínajúcich včelie plásty. Tieto fotografické filtre sú určené na nasadenie na reflektory, pre zmenu charakteristiky vychádzajúceho svetla.

Bez nasadenej voštiny vychádza z reflektora jednoliaty prúd svetla, ktorý je ovplyvnený tvarom reflektora. Hlbší reflektor vytvára užší a “tvrdší” prúd svetla, plytší reflektor naopak.
Pri nasadení voštinového filtra sa charakter svetla mení z jednoliateho zväzku na pramienok jednotlivých lúčov. Výsledkom je prúd priameho svetla dopadajúceho kolmo na osvietené miesto.
Výsledkom sú dramatické prechody medzi tieňom osvetlenou časťou a zvýšeným kontrastom. Je však treba počítať s drobným úbytkom intenzity svetla spôsobeným samotným priechodom lúčov cez filter.

Voštinové filtre sú preto vhodným doplnkom a pomocníkom všetkých portrétnych a produktových fotografov.

Pri porovnaní klasického reflektora a reflektora s voštinovým filtrom, je pri použití voštiny zrejmá vinetácia spôsobená usmernením svetla a zvýšeným kontrastom sprevádzajúcim “tvrdšie” tiene.