Hot shoe (sánky blesku)

Hot shoe (niekedy označované ako sánky fotoaparátu, zároveň sa takto označuje aj samotná pätica-konektor externého blesku) je špeciálny typ konektoru, umožňujúci uchytenie príslušenstva ako je blesk, rádiový odpaľovač a pod., na telo fotoaparátu. Sánky sú vybavené kontaktami umožňujúcimi prenos nastavenia hodnôt fotoaparátu do tela blesku alebo rádiových odpaľovačov. Rôzne typy a značky môžu mať rôzne rozmiestenie týchto kontaktov. Všeobecne je veľkosť samotných sánok štandardizovaná, vďaka čomu môžete použiť akýkoľvek blesk spolu s akýmkoľvek fotoaparátom. Pri nekompatibilite blesku však nie je možné prenášať nastavenia a prácu s externým bleskom. Tá potom prebieha len v manuálnom móde, teda v ručnom nastavovaní výkonu.

Jednotlivé značky fotoaparátov majú vlastné rozmiestnenie a funkciu kontaktov (prenos TTL, HSS a pod.), avšak funkcia stredového kontaktu je u všetkých fotoaparátov zachovaná rovnaká - odpálenie blesku.

Pozor: U niektorých fotoaparátov značky Canon (napr. Canon 250D, Canon 2000D, Canon 3000D, Canon 4000D) sa objavila verzia hot shoe bez stredového kontaktu! Tieto fotoaparáty nie je možné štandardne použiť pre fotenie s bleskom (výnimku tvoria blesky systému Canon RT - malé externé blesky a niektoré batériové blesky Jinbei).