Moiré

Moiré je optický jav, ktorý vzniká z dôvodu nedokonalostí v technológii, ktorú používame pri digitálnom spracovaní fotografií alebo videí. Samotný efekt moiré pri fotografovaní alebo natáčaní, vychádza pri spracovaní veľmi blízkych línií, ktoré sa objavujú napríklad vo vzore látky (v bavlnenom oblečení, polypropylénovom pozadí).  Moiré vzniká tiež pri fotografovaní alebo natáčaní LCD obrazoviek. 

Javu môžete čiastočne predísť použitím fotoaparátu s AA (Anti-aliansing) filtrom, prípadne zväčšením odstupu medzi pozadím a foteným objektom, čím dôjde k rozmazaniu pozadia, na ktorom moiré vzniká.

V postprodukcii je možné moiré opraviť lokálnym rozmazaním fotografie (Photoshop) alebo vo videu niekedy umelým zvýšením počtu snímok za sekundu a ich "prelínaním" tak, aby sa rušivý efekt moiré obmedzil (tento pokročilý spôsob editácie videa je možné uskutočniť napr. v Adobe Premiere).

Efekt moiré, ide často ruka v ruke s rušivým efektom zvaným chromatická aberácia.