Aberácia šošovky (Chromatická aberácia)

Chromatická aberácia (aj. Chromatic aberation) je rušivý jav a "farebná vada" objektívu, pri ktorej dochádza vďaka závislosti ohniskovej vzdialenosti šošovky na vlnovej dĺžke svetla ku vzniku farebného lemovania ostrých prechodov fotografie. Z pohľadu fyziky sa jedná o závislosť indexu lomu na vlnovej dĺžke svetla.
Zjednodušene povedané,  rôzna farba (vlnová dĺžka) svetla prechádzajúceho cez šošovku sa láme pod rôznym uhlom, čím dochádza k rozostreniu objektu.

Chromatická aberácia sa objavuje nielen na farebných snímkach ako farebná, fialovo-zelená modrá aura pri hranách objektov, ale škodí tiež na čiernobielej fotografii, kde spôsobuje drobné rozmazanie prechodov. Jav aberácie sa môže prejaviť súčasne u optického javu moiré.

Aberácia sa najčastejšie objavuje u vysoko svetelných objektívov pri použití nízkych clonovým čísiel (F1.2, F1.4, F1.8 a podobne) a u lacných objektívov, ktoré spravidla nie sú  proti chromatickej aberácii technologicky ošetrené. Efekt chromatickej aberácie objektívu je možné obmedziť už pri výrobe, použitím špeciálnych vrstiev na šošovkách v objektíve.