Av režim - priorita clony

A (Aperture) alebo Av (Aperture Value) režim, je poloautomatický režim priority clony, kedy je clonové číslo aj ISO pevne nastavené a expozičný čas sa k týmto hodnotám automaticky dopočítava podľa množstva dopadajúceho svetla. Tento režim je vhodný k riadeniu hĺbky ostrosti. Malé clonové čísla (veľmi otvorené clony) znamenajú malú hĺbku ostrosti, zatiaľ čo vysoké clonové čísla (malý priemer clony) hĺbku ostrosti zvyšujú.
Režim priority clony sa používa v prípadoch, kedy nezáleží na použitom čase ale na hĺbke ostrosti. Na fotoaparáte sa nastaví požadovaná úroveň clony a elektronika dopočíta zostávajúce parametre. Alternatívnym režimom je potom priorita času, kde sa naopak nastavuje čas uzávierky. V režime priority clony je cieľom vybrať vhodný čas, aby došlo alebo naopak nedošlo k rozmazaniu jednotlivých častí snímok.