B (bulb mode)

Expozičný režim bulb, niekedy označovaný len ako B, je režim umožňujúci plnú kontrolu nad časom uzávierky (expozície). Pri tomto režime zostáva uzávierka otvorená tak dlho, pokiaľ je stlačená spúšť fotoaparátu. Najčastejšie využitie nájde tento režim za zlých svetelných podmienok, spravidla v noci nebo v temných priestoroch. Pri použití B režimu, je väčšinou nutné využiť statívy spolu s diaľkovou drôtovou alebo bezdrôtovou spúšťou preto, aby nedochádzalo k rozmazaniu samotnej snímky.