Bokeh

Bokeh je žiadaný jav, o ktorý sa väčšina fotografov usiluje napríklad u portrétnej fotografii - jedná sa jednoducho o rozostrené pozadie za fotografovaným objektom. Zmyslom tohto rozostrenia je oddeliť objekt záujmu, postavu či predmet od rušivého pozadia. Najčastejšou interpretáciou bokehu sú "kolieska", ktoré sú spôsobené zdrojom svetla v pozadí.

Aby bokeh vznikol, je potrebné dodržať tieto podmienky:

1) nízke clonové číslo (podľa okolností napr. F4 alebo menšie)
2) dostatočná vzdialenosť objektu od pozadia (napríklad 2m od steny)
3) krátka vzdialenosť medzi objektívom a fotografovaným objektom (zjednodušene povedané, aby objekt zaberal čo najväčšiu časť fotografie)

Kvalita bokehu, teda "kvalita rozmazania" záleží z veľkej časti na použitom objektíve a clonovom čísle. Obecne sa považuje za "najkrajší" bokeh "krémové" pozadie bez rušivých hrán s tvarovo pravidelnými kolieskami od zdroja svetla v pozadí. Najlepšími strojcami bokehu, sú pevné (PRIME) a svetelné objektívy s dlhšou ohniskovou vzdialenosťou (ideálne 85mm a viac, F2.8 a menej). Naopak "najhoršími" objektívmi čo sa týka bokehu, sú ohniskovo široké, málo svetelné a ZOOM objektívy celkovo (napr. 18-55mm, fisheye objektívy a pod.).

Pôvodným účelom bokehu nie je len zaujať oko pozorovateľa, ale izolovať fotografovaný objekt od pozadia. Toto však nemusí vždy platiť - najmä u fotografií s veľkým počtom zdrojov svetla v pozadí, ktoré dokážu vo fotografii vytvoriť unikátnu atmosféru bez ohľadu na fotografovaný objekt. Konkrétna forma bokehu sa u jednotlivých modelov objektívov líši.

Slovo bokeh pochádza z japonského boke - rozostrenie.