Čierny pruh (chyba synchronizácie uzávierky)

Pri fotografovaní môže prísť k problému, kedy sa na fotografii objaví "čierny pruh". Tento pruh býva na spodnej strane fotografie (a pri fotografovaní na výšku, na pravej alebo ľavej strane) a vyzerá ako veľmi tmavý čierny prechod. Dôvodom jeho vzniku je chybná synchronizácia uzávierky, čo je problém, ktorý je možné vo väčšine prípadov ľahko vyriešiť.

Najčastejší prípad vzniku tohto pruhu je pri fotografovaní s bleskom a príliš krátkym časom uzávierky fotoaparátu (< 1/250s). Pokiaľ Váš blesk alebo odpaľovač nie je vybavený funkciou vysokorýchlostnej synchronizácie (HSS alebo AUTO FP), budete pri fotografovaní limitovaný najkratším časom uzávierky a musíte ho nastaviť v hodnotách nad 1/250s. Najbezpečnejší čas pre fotenie s bleskom je 1/160s, aj keď niektoré fotoaparáty zvládnu podľa situácie aj 1/200s či 1/250s, kým sa "pruh", teda neosvetlená časť scény vo fotografii začne objavovať.

Pokiaľ  sa čierny pruh objavuje len pri fotení s bleskom, nejedná sa o mechanický problém uzávierky. Pokiaľ sa pri fotení s bleskom pruh prejavuje nepravidelne a bez ohľadu na nastavenie fotoaparátu, môže byť problém buď v zábleskovom svetle (bude treba vymeniť výbojku) alebo v odpaľovači. Problém hľadajte aj v kontakte odpaľovača v pätici fotoaparátu. Chybu v synchronizácii môže spôsobiť jednak neuzamknutie zámku pätice na zariadení, nečistota ako aj iné mechanické vplyvy (prenášanie fotoaparátu s nasadeným odpaľovačom v taške, nechcený náraz fotoaparátu s nasadeným odpaľovačom pri práci, kedy sa odpaľovač povysunie a pod.).

Profesionálne fotoaparáty niekedy ponúkajú možnosť nastavenia hranice na prepnutie synchronizácie uzávierky do módu HSS/AUTO FP. Aj to môže byť dôvodom, prečo pri fotení s bleskom dochádza k problémom v časoch tesne pod touto nastavenou hranicou. Z výroby má väčšina fotoaparátov nastavenú hranicu prepnutia do funkcie vysokorýchlostnej synchronizácie okolo 1/250s. Majoritným dôvodom chybnej synchronizácie a vzniku pruhov, môže byť aj zlé nastavenie mechanickej uzávierky s "elektronickou prednou lamelou" - túto funkciu odporúčame s bleskom vypnúť. V neposlednej rade sa môže stať, že niektoré z vašich zariadení HSS/AUTO FP nepodporuje, alebo ho len používate v zlom režime. Pokiaľ chcete používať všetky časy uzávierky, tak všetky zariadenia vrátane fotoaparátu musia HSS/AUTO FP podporovať. Plnú podporu HSS aj TTL majú napríklad batériové blesky výrobcu Jinbei a Yongnuo.

Pruhy pri fotení aj natáčaní s trvalými svetlami, môžu vzniknúť pri použití svetiel, ktoré nie sú na tento účel  vhodné. U bežných trvalých svetiel sa ideálny čas uzávierky fotoaparátu pohybuje okolo 1/60s (žiarovkové a žiarivkové svetlá). Pre profesionálne použitie je najlepšie použiť trvalé LED svetlá, u ktorých je limit pre čas uzávierky spravidla v rámci stotín, až tisícin sekundy. Profesionálne LED svetlá majú bajonet s možnosťou výmeny svetelných modifikátorov (softboxy, reflektory) a podporujú aj rýchle snímkovacie frekvencie vrátane slow-motion videí.

Pri fotení alebo natáčaní bez svetiel sa "pruhovanie" môže objaviť u LCD displejov a obrazoviek s nízkou obnovovacou frekvenciou. (televízia, mobilný telefón, displej rôznych spotrebičov a zariadení, digitálna palubná doska v aute a pod.) - túto situáciu môžete riešiť interným nastavením fotoaparátu (funkcia anti-flicker) alebo predĺžením času uzávierky na hodnotu, pri ktorej sa blikanie prestane prejavovať (väčšinu prípadov vyrieši uzávierka od 1/50s).

Pokiaľ ste riešenie Vášho problému v tomto článku nenašli a objavuje sa Vám na fotografii pruh celkom nezávisle na prostredí, počasí alebo ročnom období, odporúčame kontrolu fotoaparátu v autorizovanom servise - môže sa jednať o problém v uzávierke fotoaparátu.