Clona - F

Clona je špeciálny mechanizmus umiestený v tele objektívu, ktorý cloní svetlo prechádzajúce objektívom. Uzavretím a otvorením clony sa mení veľkosť otvoru pre prechod svetla. Veľkosť clony udáva clonové číslo, napríklad f/2,8. Clonové číslo sa počíta pomocou jednoduchého vzorca F = f / d , kedy F = ohnisková vzdialenosť, f = ohnisková vzdialenosť objektívu a d = priemer otvoru clony - čím väčší otvor, tým menšie clonové číslo a tým viac svetla dopadá na čip fotoaparátu a tým svetlejšia je výsledná fotografia.

Veľkosť clony neovplyvňuje len jas obrazu, ale má tiež zásadný vplyv na hĺbku ostrosti. Čím väčšie clonové číslo, tým väčšia hĺbka ostrosti.

Funkcie clony

  • Clona zásadne ovplyvňuje hĺbku ostrosti výslednej fotografie, čím viac je otvorená clona, tým je menšia hĺbka ostrosti.
  • Spolu s nastavením rýchlosti uzávierky umožňuje clona presne nastaviť množstvo svetla dopadajúceho na čip a tým výrazne zosvetliť alebo naopak "zatieniť" výslednú fotografiu.

Clonové číslo zodpovedajúce maximálnemu možnému otvoreniu clony sa označuje ako svetelnosť objektívu.