DPI

Dot Per Inch, čiže počet bodov na palec, je jednotka udávajúca rozlíšenie. V praxi sa jedná o hustotu, teda množstvo bodov vytlačených (alebo zobrazených) na palec. Čím vyššia je hodnota DPI, tým vyššia je kvalita nasnímaného dokumentu alebo tlače. Pre kvalitnú tlač sa používa hustota 300 DPI.

Údaj v DPI slúži k popisu rozmiestnenia jednotlivých bodov na ploche a popisuje fyzický počet obrazových bodov na ploche s veľkosťou jedného palca (inch), a tým definuje samotné rozlíšenie. Z dvoch týchto údajov môžete dopočítať tretí podľa nasledujúceho vzorca.

rozlíšenie [DPI] = počet bodov / (2,54 / dĺžka [cm])