Easy Cap

Easy Cap a zmena pozadia

Easy Cap je softwarová funkcia blesku (respektíve odpaľovača), pre ktorú siahnete, pokiaľ potrebujete zmeniť, vymazať alebo nahradiť pozadie nielen u produktov ale aj v portrétnej fotografii a to bez ohľadu na tvar a zložitosť fotografovaného objektu.Celý proces je založený na vytvorení 2 fotografií, kedy druhá fotografia slúži ako podklad pre vytvorenie orezovej masky, ktorá sa následne použije pre jednoduchý výber a určenie toho,  čo je a nie je pozadie na prvej fotografii.Ako funguje Easy CapZjednodušene povedané, Easy cap funkcia určuje blesku kedy má (respektíve nemá) blesknúť. Funkcia umožňuje pri vyhotovovaní 2 a viac fotografií zapnúť striedanie bleskov v skupinách. Na prvé stlačenie spúšte spína predná skupina,  na druhé zadná skupina.Predné a zadné blesky - striedaniePomocou funkcie Easy cap určíte, ktorý blesk bude a nebude reagovať na prvé stlačenie spúšte a ktorý až na druhé. Technicky tak blesky rozdelíte do dvoch skupín - prednú a zadnú.Predné blesky slúžia pre nasvietenie fotografovaného objektu a "bleskujú" s prvou fotkou - nezáleží u nich na tom, ako osvetľujú pozadie.


Zadné blesky slúžia výhradne k nasvieteniu pozadia, reagujú až na druhé stlačenie spúšte a sú umiestnené zásadne za fotografovaným objektom tak, aby čo najviac nasvietili pozadie a čo najmenej objekt.Druhá fotografia s vypáleným pozadímPokiaľ je funkcia Easy cap zapnutá a správne nastavená, dochádza pri vyhotovení prvej fotografie k nasvieteniu objektu (nie pozadia). Pri druhom stlačení spúšte k vysvieteniu pozadia bez nasvietenia fotografovaného objektu, ktorý zostáva podexponovaný.Zadný blesk sa pri vyhotovení druhej fotografie postará o "vypálenie" pozadia. Pri dvoch stlačeniach spúšte fotoaparátu tak vznikajú dve fotografie - prvá "normálna" a druhá s podexponovaným produktom a preexponovaným pozadím.Orezová maska a editácia pozadiaV ideálnom prípade obsahuje druhá fotografia len 2 farby - bielu pre preexponované pozadie a čiernu, pre silno podexponovaný produkt. Avšak aj viacfarebná fotografia s vysokým kontrastom tmavého produktu a svetlého pozadia, umožní v grafickom programe získať orezovú masku vybraním bielej farby alebo svetlých tónov a následne pomocou tejto masky aplikovať tento výber na pozadie prvej fotografie a to potom celkom vymazať alebo nahradiť nielen akoukoľvek farbou (typicky čisto bielou) ale aj iným ľubovoľným pozadím.