FEC

Flash Exposure Compensation alebo kompenzácia výkonu blesku, je funkcia blesku (alebo fotoaparátu), vďaka ktorej môžete v automatických režimoch ručne zvýšiť alebo znížiť výkon blesku. Funkcia kompenzácie sa využíva v prípadoch, kedy automatické nastavenie volí nevhodný výkon blesku. Napr. v tmavých scénach automatika tzv. prepaľuje alebo naopak slnečný letný deň volí príliš slabé výkony. Pokiaľ vám nevyhovuje výkon blesku, ktorý nastavil fotoaparát automaticky (napr. TTL režimoch), môžete mu pomocou funkcie FEC nastaviť vyšší alebo nižší výkon.