Fotografický dáždnik

Fotografický dáždnik je obľúbený, jednoduchý a pomerne lacný nástroj, ktorý sa používa pri fotografovaní s bleskom alebo s trvalým svetlom. Podľa použitia sa dáždniky rozdeľujú: odraz svetla - odrazový dáždnik, difúzia (zmäkčenie) svetla - transparentný (priesvitný) dáždnik, kombináciách oboch predchádzajúcich – difúzny odrazový dáždnik. Odrazové dáždniky môžu mať buď striebornú alebo zlatú odrazovú plochu. Strieborný odrazový dáždnik odrazí svetlo takmer bez zmeny farebnej teploty, zatiaľ čo svetlo zo zlatého odrazového dáždnika bude mať farbu teplejšiu.