FPS

Pod anglickou skratkou FPS - „frames per second“ je u fotoaparátov udávaný maximálny počet snímok za sekundu (napr. 6 FPS = šesť snímok za sekundu). Údaj FPS u fotoaparátov, je však relatívny a záleží na rýchlosti a veľkosti tzv. bufferu fotoaparátu, ktorý môže pri väčšej frekvencii fotenia rýchlosť FPS rapídne znížiť. Rýchlosť FPS je rovnako ovplyvnená výstupným formátom a rozlíšením fotografií (všeobecne JPEG – najrýchlejšie, RAW+JPEG – najpomalšie).