Frontfocus (chyba ostrenia)

Front focus je jav, kedy je výsledná fotografia zaostrená na bližšiu vzdialenosť, ako bola zamýšľaná - je zaostrená pred foteným objektom. Najčastejšie sa tento jav - vada, objavuje u nižších clonových čísiel (napr. F1.8), kedy je hĺbka ostrosti veľmi malá. Táto chyba môže byť spôsobená konkrétnym objektívom alebo telom (hlavne pri kombinácii tiel a objektívov od rôznych výrobcov).

Chybu môžete vyriešiť pokročilou funkciou - mikronastavením (AF Microadjustment) konkrétneho objektívu v tele fotoaparátu (pokiaľ to však telo fotoaparátu umožňuje).

Niekedy sa nejedná o chybu objektívu ale o chybu fotografa a preto je dobré presnosť ostrenia pred mikronastavením otestovať.