GN (Guide number) – smerné číslo

Smerné číslo určuje schopnosť blesku osvietiť fotený predmet a všeobecne povedané - vyššie GN znamená väčší výkon. Pokiaľ pri fotografovaní s bleskom chceme docieliť správne exponované fotografie, je dobré zvoliť blesk s vyšším GN, aby sme pri zložitejších svetelných podmienkach mali dostatočnú výkonovú rezervu. GN sa udáva súčasne s určitou citlivosťou čipu/filmu a ohniskovej vzdialenosti (napr. ISO 100 a 105mm). V pokročilom merítku je možné smerné číslo určiť súčinom vzdialenosti predmetu a clonového čísla.