GR mód

Pokiaľ chceme pohodlne používať viac bleskov naraz, je výhodné blesky spravovať diaľkovo a v skupinách. Funkcia GROUP alebo skrátene GR, umožňuje nastavovať viac bleskov naraz prostredníctvom riadiaceho prvku – buď z riadiacej jednotky alebo priamo z blesku s GR funkciou. Skupiny sú pomenované písmenami abecedy (A, B, C…) a u každej z nich sa pre dané blesky hromadne nastavuje mód (TTL alebo manuál), výkon a prípadne aj to, či blesk  bude vôbec odpaľovať.