HSS

S pojmom vysokorýchlostná synchronizácia sa často stretávame u moderných zábleskových zariadení a odpaľovačov. Vysokorýchlostná synchronizácia, označovaná najčastejšie HSS (Canon) alebo Auto FP Mode (Nikon), umožňuje fotografovanie so zrkadlovkou s manuálne nastaviteľnou rýchlosťou uzávierky, kratšou ako 1/250s.

Vďaka tejto funkcii je možné s bleskom ľahko fotiť aj na ostrom slnku alebo tam, kde potrebujeme veľmi krátky čas uzávierky (až 1/8000s). Pokiaľ zábleskové zariadenie alebo použitý odpaľovač (!) s týmto typom synchronizácie nedisponuje, začne sa pri čase uzávierky, ktorý je kratší ako 1/200s, objavovať typický "čierny pruh" na spodnej strane fotografie (podľa polohy fotoaparátu sa pruh presúva aj inde). U svetlých scén nemusí byť tento jav na prvý pohľad viditeľný, najviac sa prejavuje pri fotografovaní v ateliéri. Pre odstránenie čierneho pruhu na fotografii je potrebné buď predĺžiť čas (1/320 -> 1/160) alebo použiť funkciu vysokorýchlostnej synchronizácie.