ISO - Citlivosť

Citlivosť ISO je jedným z troch základných parametrov ovplyvňujúcich výslednú fotografiu. ISO hodnota predstavuje citlivosť čipu objektívu. Od jeho hodnoty sa odvíja svetelnosť fotografie a prípadný šum.
Jednotka citlivosti ISO vychádza z jednotiek ASO a naberá najčastejšie hodnoty od 12 do 3200. Rozdiel jednej hodnoty, napríklad ISO 100 a ISO 200, označuje 1EV, čiže dvojnásobnú citlivosť. To znamená, že pri dvojnásobnej citlivosti je potrebná polovica expozičného času pre dosiahnutie rovnakej expozície.

Pri zvýšení ISA je možné docieliť rovnakú svetelnosť ako pred jej zvýšením a to dvomi spôsobmi:

1. Znížením expozičného času na polovicu, to znamená menšie rozmazanie pohyblivých objektov na  scéne
a zvýšením o jedno clonové číslo  a zároveň  tým zvýšenie hĺbky ostrosti.

2. Zvýšením hodnoty ISO, ide ruka v ruke tiež úmerné zvýšenie šumu fotografie.