Sférická aberácia

Sférická aberácia je jav, pri ktorom dochádza k pokriveniu obrazu na okrajoch fotografie. Dôvodom vzniku zakrivenia je samotná konštrukcia šošovky, kedy dochádza k rôznemu lomu svetla na okraji a v strede šošovky. Korekcia aberácií sa vykonáva skladaním niekoľkých optických šošoviek alebo postprodukciou.