TAP-IN Console (USB stanica pre objektív)

Zariadenie/DOCK, používané pre nastavenie konkrétnych ostriacich parametrov objektívu (Tamron).