TTL - automatické nastavenie výkonu blesku

Skratka TTL (Through The Lens) je skrátený názov pre meraciu technológiu fotoaparátu, ktorá meria expozíciu skrz objektív a výsledné hodnoty potom používa pre nastavenie relevantného výkonu blesku, ktorý povedie (alebo by mal viesť) ku správne exponovanej fotografii. Fotoaparát pritom berie do úvahy nastavenie základných parametrov fotenia (clona, rýchlosť uzávierky a ISO), ktoré môžeme v tomto prípade nastaviť aj manuálne podľa potrieb aktuálnej situácie.

Rôzne značky fotoaparátov používajú rozdielne technológie. Napríklad Canon využíva technológiu nazvanú e-TTL, Nikon používa názov i-TTL. Princíp merania je však podobný.

Veľmi zjednodušene povedané, že technológia TTL pri fotení zaisťuje automatické nastavenie výkonu blesku.

Napriek tomu, pokiaľ manuálne nastavené hodnoty fotoaparátu alebo aktuálne svetelné podmienky nebudú k foteniu vyhovujúce, nemusí byť výsledná fotografia správne exponovaná. Najčastejšie sa tak môže stať pri fotení na ostrom slnku, kedy aj minimálny výkon blesku zapríčiní preexponovanú fotografiu, ďalej pri použití modifikátorov svetla (softbox, beautydish, dáždnik) alebo pri nevhodnom umiestnení blesku voči fotoaparátu. Podmienkou správneho nastavenia expozície pomocou TTL funkcie je aj predpoklad, že blesk (napríklad externý blesk) sa nachádza v rovnakej vzdialenosti/rovine od fotografovaného objektu ako fotoaparát, konkrétne napríklad v pätici fotoaparátu. Keďže meranie prebieha skrz objektív a aktuálna poloha zábleskového zariadenia nemusí byť fotoaparátu známa (pokiaľ teda nie je v jeho pätici), je nutné túto skutočnosť ručne kompenzovať v zábleskovom zariadení pomocou funkcie známou pod skratkou FEC alebo funkciou FEB. Funkciu FEC (kompenzáciu expozície s bleskom) majú prakticky všetky TTL zariadenia a môžete s ňou ručne upraviť (krokovo pomocou hodnôt typu +1/3 zvýšiť alebo napr. -1 znížiť) výsledný výkon blesku a reflektovať tak jeho polohu voči fotoaparátu. Jednoducho povedané, pokiaľ je blesk ďalej od objektu = ručne zvýšime výkon, pokiaľ je blesk bližšie objektu = ručne znížime výkon. Konkrétne nastavenie FEC závisí na súhrne všetkých skutočností a čiastočne aj na skúsenostiach fotografa, preto je pre začiatočníkov vhodné používať TTL blesk priamo v pätici fotoaparátu.

Pokiaľ chceme blesk podporujúci TTL odpaľovať diaľkovo so zachovaním funkcie TTL, je nutné použiť bezdrôtové kompatibilné rádiové odpaľovače s prenosom TTL. Túto funkciu podporujú napríklad odpaľovače značky YN622-C pre Canon alebo YN622-N pre Nikon.

Pri diaľkovom odpaľovaní TTL bleskov s použitím odpaľovačov, ktoré TTL neprenášajú, nebude funkcia TTL fungovať. V tomto prípade je nutné zábleskové zariadenie prepnúť do plne manuálneho režimu nastavenia výkonu.