Vysokorýchlostná synchronizácia (HSS)

S pojmom vysokorýchlostná synchronizácia sa často stretávame u moderných zábleskových zariadení a odpaľovačov.

Vysokorýchlostná synchronizácia, označovaná najčastejšie HSS (Canon) alebo Auto FP Mode (Nikon), umožňuje fotografovanie so zrkadlovkou alebo bezzkadlovkou s manuálne nastavenou rýchlosťou uzávierky kratšou ako 1/250s.

Vďaka tejto funkcii je možné s bleskom ľahko fotiť aj na ostrom slnku alebo tam, kde potrebujeme veľmi krátky čas uzávierky (až 1/8000s). Pokiaľ zábleskové zariadenie alebo použitý odpaľovač (!) týmto typom synchronizácie nedisponuje, začne sa u časov uzávierky, ktoré sú kratšie ako 1/200s, objavovať typický "čierny pruh" na spodnej strane fotografie (podľa polohy fotoaparátu sa pruh presúva aj inam).  U svetlých scén nemusí byť tento jav na prvý pohľad viditeľný, najviac sa prejavuje pri fotografovaní v ateliéri. Pre odstránenie čierneho pruhu na fotografii je potrebné buď predĺžiť čas na 1/160 alebo použiť zariadenie, ktoré vysokorýchlostnou synchronizáciou disponuje.

Pozor: Zapnutie funkcie HSS ovplyvňuje aj nastavenie fotoaparátu - v menu profesionálnych fotoaparátov môžete často nastaviť hranicu, kedy fotoaparát začne s bleskom alebo odpaľovačom funkciu používať. Táto hodnota je často nastavená práve okolo 1/250s a to u niektorých fotoaparátov môže spôsobovať výskyt "pruhu" v čase uzávierky okolo tejto hodnoty.