AEB Auto-bracketing

Autobracketing je špeciálna funkcia fotoaparátu, pri ktorej zapnutý fotoaparát vyhotoví sériu niekoľkých snímok (3-5) s odlišným nastavením expozície. Zmyslom tejto funkcie/režimu, je porovnanie niekoľkých snímok s rozdielnym nastavením a následné vybranie najvhodnejšieho nastavenia expozície. Funkcia bracketingu sa používa tiež pri vytváraní HDR fotografií, kedy sa skladaním preexponovaných a podexponovaných snímok vytvára jeden snímok so širokým dynamickým rozsahom. Vďaka HDR je možné zachytiť a zobraziť ako extrémne tmavé, tak extrémne svetlé miesta v jednej fotografii.