AF - Autofocus (automatické zaostrovanie)

Autofocus je funkcia automatického zaostrovania, používaná u väčšiny fotoaparátov a kamier. Zjednodušene povedané, táto funkcia dokáže zanalyzovať aktuálnu scénu a upraviť postavenie šošoviek objektívu tak, aby výsledkom bola zaostrená fotografia. Funkciu autofocusu však ovplyvňuje veľa faktorov.

Autofocus u väčšiny prístrojov spravidla používa dva režimy:

  1. ostrenie pomocou zvolených ostriacich bodov tela AF systému - môžeme zvoliť jeden bod, oblasť bodu alebo celý rozsah

  2. režim detekcie zaostrenia pomocou analýzy scény - používa sa pri režime fotoaparátu LIVE VIEW (viď pojem), ostrenie metódou detekcie kontrastu a podobne

Systémy automatického ostrenia AF v režime detekcie sú síce výrobcami neustále vylepšované aby dosiahli čo najlepších výsledkov aj v zhoršených svetelných podmienkach, ale môžeme povedať, že zaostrovanie pomocou stredových ostriacich bodov fotoaparátov býva aj v dnešnej dobe presnejšie.

 

Základné režimy autofocusu:

Každý výrobca má síce svoj vlastný AF systém, ale najčastejšie sa vyskytujú tieto dva typy AF režimov:

  1. Single (označený často písmenom S) - jednoduchý režim zaostrenia, ktorý po stlačení spúšte fotoaparát zaostrí a ani pri zmene scény zaostrenie nezmení. Tento ostriaci režim je vhodný najmä pre statické objekty a rekompozíciu scény v hľadáčiku.

  2. Continuous (označený písmenom C + prívlastok konkrétneho režimu) - kontinuálny režim, ktorý v určitých intervaloch preostruje podľa aktuálnej scény, existujú ďalšie špeciálne kontinuálne režimy, ktoré sú vhodné pri fotografovaní športu a iných pohyblivých scén (napr. 3D focus a pod.); režim je vhodný pre pokročilých užívateľov.

 

Vybrané vplyvy, ktoré negatívne ovplyvňujú správnu funkciu AF systému:

  1. Príliš tmavá scéna - záleží nielen na fotoaparáte ale aj na objektíve či v tmavej scéne zaostrí
  2. Nečistoty v optickej ceste - najčastejšie zadný a predný sklenený element objektívu
  3. Zlý režim autofocusu - použitie kontinuálneho režimu u statických objektov + rekompozícia v hľadáčiku, spoliehanie sa na tzv. LIVE VIEW fotoaparátu u zložitejších nekontrastných scén
  4. Zle zvolený čas závierky - príliš krátky čas závierky spôsobí kvôli pohybu fotografa (viď pojem Handshake) alebo fotografovaného objektu rozmazanú fotografiu, aj keď je správne zvolený režim ostrenia
  5. Nedodržaná minimálna zaostrovacia vzdialenosť objektívu - býva uvedená na objektíve, väčšinou okolo 0,5m podľa konkrétneho objektívu
  6. Neskalibrovaný objektív - najčastejšie kombinácia objektívov a tiel fotoaparátov rôznych výrobcov (telo Canon + objektív Tamron, Sigma a pod.), riešením môže byť tzv. micro nastavenie AF systému vo fotoaparáte (pokiaľ to umožňuje), prípadne kalibrácia objektívu pomocou tzv. docku a v neposlednej rade celková kalibrácia tela aj fotoaparátu v servise.