AF Microadjustment (nastavenie ostrenia objektívu)

Aj keď je výroba zrkadloviek, respektíve ich objektívov veľmi presná, môže sa vyskytnúť prípad, kedy nie je konkrétne telo a objektív správne “synchronizované”, čo môže vyústiť do problému so správnym zaostrením, hlavne u nižších clonových čísiel (napr. pri F1.8, kedy je hĺbka ostrosti veľmi nízka).Tento problém sa dá vyriešiť priamo v tele fotoaparátu (pokiaľ to fotoaparát umožňuje) a s konkrétnym kusom objektívu pomocou tzv. mikro nastavenia, kedy je možné hranicu zaostrenia v objektíve manuálne posunúť (je nutné brať do úvahy konkrétnu chybu - frontfocus/backfocus), pomocou pokročilej funkcie, ktorá ,aby bol výsledok uspokojivý, vyžaduje odborný prístup.

Niekedy sa chyba automatického ostrenia AF môže vyskytovať za určitých svetelných podmienok - v tomto prípade nemusí mikro nastavenie problém vyriešiť ( môže sa jednať o vlastnosť objektívu alebo fotoaparátu, s ktorou je nutné počítať).