Aliasing / Anti-Aliasing (AA filter)

Aliasing je optický jav, ku ktorému dochádza pri prevode z analógového na digitálny výstup, teda pri prevode spojenej (analógovej) informácie na nespojenú (digitálnu). Aliasing sa môže prejavovať napríklad vznikom pruhov, kostrbatých prechodov, čiar a kruhov a vzniká z dôvodu nedokonalostí v technológii, ktorú používame pri digitálnom spracovaní fotografií alebo videí. Najlepšie ju môžete spozorovať pri zväčšovaní obrázkov s nízkym rozlíšením, kedy pri zväčšení fotografie nie je v obrázku dostatočné množstvo informácie pre doplnenie prechodov a kruhových štruktúr. Výsledkom sú potom nevzhľadné zubaté čiary a prechody.

Jedným z problémov, ktorý tiež môže aliansing spôsobovať, sa nazývá Moiré. Pre opravu tohto rušivého javu sa používa vo fotoaparátoch a kamerách tzv. AA filter (anti-aliansing filter), ktorý túto vadu opticky redukuje. Druhou metódou je digitálny anti-aliansing, čo je alternatívny spôsob vyhladenia tejto vady, spočívajúci v dopočítavaní chýbajúcich bodov. Nevýhodou oboch metód je fakt, že dochádza ku strate ostrosti a k drobnému rozmazaniu a preto niektoré fotoaparáty, ktoré  sú vybavené senzorom s vysokým rozlíšením, anti-aliansing filter vôbec nemajú. Fotoaparáty bez AA filtra disponujú ostrejšími fotografiami, ktoré sú náchylnejšie na výskyt týchto vád.