Blesk fotografický (štúdiový, externý)

Fotografický blesk je špeciálne svetelné zariadenie, ktoré vytvára veľmi krátky svetelný záblesk trvajúci len tisícinu sekundy. Farebná teplota záblesku je typicky 5500 K, teda biele svetlo.

Zatiaľ, čo štúdiové blesky sú určené, ako už ich názov napovedá, do ateliéru a vďaka svojmu vysokému svetelnému výkonu sú obvykle napájané z elektrickej siete, externé blesky sú malé prenosné záblesky spravidla napájané batériovo.

Zábleskové svetlo sa typicky skladá zo zábleskovej hlavy obsahujúcej výbojku a pilotnú žiarovku (modelovaciu žiarovku), ďalej telo blesku s elektronikou a ovládací panel umožňujúci regulovať výkon a silu samotného záblesku.

Tri základné rozdiely medzi štúdiovým bleskom a externým bleskom (systémový blesk) sú v jeho výkone záblesku, napájaní blesku a veľkosti zábleskovej hlavy.