Bodové meranie

Bodové - (spot) meranie sa najčastejšie používa vo veľmi kontrastnej scéne, kedy by pri pomerovom a stredovom meraní dochádzalo k nevhodne zvolenej expozícii. Typickým príkladom je fotografovanie mesiaca alebo fotografovanie cez priezory.

Bodové meranie je jedným z troch možných spôsobov merania expozície. Ďalším meraním expozície je pomerové meranie, ktoré rozdeľuje scénu na niekoľko častí, ktoré zmeria samostatne a následne všetky časti spriemeruje. Obdobnou funkciou je aj stredové meranie, ktoré kladie väčší dôraz na stredovú časť.