CMYK

CMYK, teda Cyan Menganta Yellow a Key,  je skratka farebného priestoru pre popis a reprodukciu farieb. CMYK je obdoba RGB, ktorá sa najviac používa pre tlač. Model CMYK sa používa tam, kde svetlo dopadá na objekt a objekt sám ho nevyžaruje. Pre správne zobrazenie takto reprodukovaných farieb je dôležité dobré okolité osvetlenie.