Dioptria

Dioptria je jednotka optickej mohutnosti. Optická mohutnosť je prevrátená hodnota ohniskovej vzdialenosti udávaná v metroch, ktorá popisuje veľkosť zakrivenia šošovky.