Firmware (Aktualizácia firmware)

Čo je firmware a prečo ho aktualizovať:

Firmware je všeobecný názov programovej výbavy elektronických zariadení. Firmware ovláda funkcie, ktorými zariadenie disponuje a ovplyvňuje konektivitu aj kompatibilitu s novými aj starými zariadeniami. Keďže sa všetky zariadenia neustále vylepšujú a vychádzajú nové, tak je niekedy nutné pre zaistenie vzájomnej kompatibility urobiť tzv. firmware update – nahrať do starších zariadení nový software. Práve z tohto dôvodu majú firmware v zariadeniach číselné označenie ich verzie.

Napríklad názvov firmware: Firmware version 1.0.0.

Čím vyššie je číslo, tým novší je firmware. Číslice vo firmware označujú ako výrazne bol firmware od svojej najstaršej verzie vylepšený.

V tomto prípade by novšia verzia firmware mohla mať označenie nasledujúce: Firmware version 1.0.1.

Malá zmena v označení by znamenala len malú zmenu v software zariadení (napr. len opravu chýb v starom firmware). Pokiaľ by verzia firmware mala tvar 2.0.0, znamenalo by to, že došlo k výraznejšiemu vylepšeniu programovej výbavy.

V princípe sa u update firmware jedná o rovnaký typ aktualizácie, ako robíte napr. u operačného systému vášho počítača (napr. Windows update). 

U ktorých zariadení môžete nahrať nový firmware:

Preto, aby ste mohli firmware vo vašom zariadení aktualizovať, musí mať zariadenie k dispozícii USB konektor (micro, mini, USB-A a pod.), cez ktorý firmware v zariadení aktualizujete.

Pokiaľ zariadenie žiadny konektor nemá, pravdepodobne do neho nepôjde firmware užívateľsky nahrať- v tomto prípade bol firmware nahraný pri výrobe a jeho zmena by bola možná len priamo od výrobcu. Niektoré zariadenia je síce možné aktualizovať aj bezdrôtovo, avšak v prípade odpaľovača a blesku to často inak ako cez USB konektor urobiť nejde.

Kde zohnať nový firmware:

Pre update firmware potrebujete súbor, ktorý nový firmware obsahuje a ten nájdete len väčšinou na oficiálnych stránkach predajcov alebo výrobcov. Pri hľadaní firmware dávajte veľký pozor na celý názov vášho zariadenia, keďže firmware sa môže pre jednotlivé modely zariadení líšiť. Súbor firmware má väčšinou názov podľa jeho verzie či typu zariadenia a máva koncovku *.BIN (nape. HD400_11.BIN)

Ako update firmware prebieha:

Update firmware u zariadení ako je blesk, odpaľovač alebo fotoaparát prebieha tak, že sa zariadenie pripojí k počítaču pomocou USB kábla a zapne sa. V drvivej väčšine prípadov počítač zariadenie rozpozná ako bežný USB Flash disk a zobrazí ho rovnakým spôsobom v správe zariadenia hneď vedľa disku Vášho počítača alebo DVD mechaniky (napr. F: No Name).

Pokiaľ sa zariadenie pri tomto postupe ako disková jednotka nehlási, pravdepodobne existuje iný postup ako firmware u zariadení urobiť a niekedy je potrebný  aj špeciálny program. U odpaľovačov sa väčšinou jedná o dlhý stisk tlačidla alebo viac tlačidiel naraz, ešte pred zapojením zariadenia do počítača. Niekedy je dokonca potrebné tlačidlo držať po celú dobu nahrávania firmware. Konkrétny postup si vždy zistite (napr. od predajcu) ešte pred začatím aktualizácie!

Výhody update firmware:

  • Odstránenie chýb starého firmware
  • Vylepšenie stability v konektivite zariadenia (napr. bluetooth / wifi zariadenie)
  • Podpora nových a starých zariadení, ktoré spolu so starým firmware vôbec nekomunikovali alebo vykazovali chyby
  • Vylepšenie starých funkcií a prestavenie nových funkcií

Na čo si dať pozor pri update firmware:

Pred každým pokusom o update firmware si zistite presný postup u daného zariadenia a skontrolujte, či máte k dispozícii správny súbor. Aj keď vo väčšine prípadov môžete update firmware opakovať, tak nahraním nesprávneho firmware môžete spôsobiť nefunkčnosť zariadenia.

 

Nový firmware Vaše zariadenie takmer vždy podstatne vylepší a odporúčame ho vždy vykonať.