Focus peaking

Focus peaking, je pokročilá funkcia fotoaparátov a kamier, ktorá v aktuálnom zábere „živo“ detekuje a na displeji farebne zvýrazňuje hrany s vysokým kontrastom, čím presne ukazuje zaostrenú oblasť. Funkcia je veľmi užitočná pre rýchlu a presnú kontrolu zaostrených objektov v zábere.