Gamut

Farebný gamut, je množina zobraziteľných hodnôt z farebného priestoru. Stretávame sa s ním ako pri monitoroch (zobrazovacie zariadenia), tak aj pri fotografii (obsah). Pri fotografovaní s DSLR sa najčastejšie stretávame s RGB a AdobeRGB (širšia). Prakticky sa nejedná o obyčajný počet zobrazených farieb. Zatiaľ, čo farebná hĺbka, ktorá sa udáva v bitoch, sa postará o počet zobraziteľných odtieňov jednej farby, tak gamut ovplyvňuje ich sýtosť. Pri rozlišovaní voľby gamutu je nutné brať do úvahy, že pokiaľ bude mať monitor vyšší gamut ako zobrazovaný obsah, môžu byť fotografie presaturované. Pokiaľ bude gamut displeja užší ako obsah, nemusia sa farby zobraziť presne, ale zobrazí sa ich najbližší ekvivalent z dostupného rozsahu. V dnešnej dobe zatiaľ všeobecne platí, že je pre webovú aplikáciu výhodnejšie používať sRGB.