TCM - TTL Conversion to Manual

TCM (TTL Conversion to Manual) je funkcia, ktorú nájdete pri externých bleskoch Godox a ktorá vám pomáha s nastavením výkonu blesku v manuálnom režime. TCM supluje funkciu expozimetra a prostredníctvom TTL logiky zmeria, akú hodnotu výkonu by ste na danej scéne za daných podmienok mali nastaviť, tak aby výsledná fotografia bola správne exponovaná. Túto hodnotu vám blesk automaticky prenesie a zamkne do manuálneho režimu.
 

Kedy TCM použiť?

1. Ak potrebujete "poradiť" s nastavením výkonu v manuálnom režime - hodnoty namerané v TTL prenesiete vďaka TCM do manuálu, kde ich môžete ďalej upravovať
2. Nechcete spoliehať na TTL pri fotografovaní série fotiek - hodnoty namerané v TTL uzamknete do manuálu a všetky fotografie budú rovnako exponované
3. Vo chvíli, keď vaším expozimetrom nenameriate hodnoty výkonu pri použití HSS