TFP / TFCD fotenie

Time For Print, skrátene TFP, je forma fotografovania založená na princípe výmeny času modelky za výslednú fotografiu. V dnešnej dobe väčšinou už netlačené (print) ale skôr elektronické.

V praxi sa používa predovšetkým ako bezúplatné fotenie, kedy sa obe fotografujúce strany ( modelka aj fotograf) dohodnú, že si namiesto honorára vymenia len skúsenosti a fotografie.

Dôvodom obvykle býva rozšírenie portfólia alebo dobročinná aktivita.

Obdobnou formou spolupráce je potom TFCD, čiže Time for CD, teda čas vymenený za CD.

V súčasnej dobe vplyvom pokroku techniky a rozšírenosti internetu však tieto termíny postupne splývajú.