DPI

Dot Per Inch, tedy počet bodů na palec, je jednotka udávající rozlišení.V praxi se jedná o hustotu, tedy množství bodů vytištěných (nebo zobrazených) na palec. Čím vyšší je hodnota DPI, tím vyšší je kvalita nasnímaného dokumentu nebo tisku. Pro kvalitní tisk se používá hustota 300 DPI.

Údaj v DPI slouží vždy k popisu rozmístění jednotlivých bodů na ploše. K tomu slouží 3 údaje: fyzický počtem obrazových bodů, rozměre plochy a rozlišením. Ze dvou těchto údajů lze dopočítat třetí podle následujícího vzorce.

rozlišení [DPI] = počet bodů / (2,54 / délka [cm])